123ru.net
World News in Vietnamese

Новости за 11.12.2019
Xu hướng khởi nghiệp năm 2020

Vnexpress.net 

Công nghệ nhận dạng giọng nói, trí tuệ nhân tạo (AI), blookchain, dữ liệu lớn (Big data)… trở thành những xu hướng khởi nghiệp trong 2020.

Những người chết mòn vì rác điện tử

Vnexpress.net 

Giữa nhà máy chập choạng, vài phụ nữ cúi mình trên nền đất, nhặt nhạnh các cục pin, dây và bảng mạch, những tàn dư của thế giới hiện đại.

Hạt mã tiền có chất gì độc?

Vnexpress.net 

Nhiều kẻ trộm thường dùng hạt mã tiền để tạo bả cho chó ăn ngộ độc sùi bọt mép. Trong hạt mã tiền có chất gì? (Đức)

123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.