123ru.net
World News in Hebrew
Добавить новость


Новости за 10.07.2021

*}


"אם היה לי שקל על כל פעם שאמרו לי שאי-אפשר, הייתי עשיר היום"

Globes 

כשמונה שנים אחרי החתימה על החוזה, בשבוע שעבר נהרס הבניין ברחוב איינשטיין מספר 63-65-67 ברמת אביב • ניסים, חבר בוועד הדיירים בבניין: "הייתי צריך הרבה שכנועים בשביל לשכנע את הדיירים לעבור לתמ"א הריסה ובנייה. הרבה לא רצו להתעסק עם זה"

איך קובע משרד הבריאות מהי מדינה אדומה, וכמה מאומתים אובחנו אחרי שנחתו מחו"ל בחודש האחרון

Globes 

הקריטריונים של משרד הבריאות מסווגים מדינות לפי שלוש הגדרות - מהמדינות ה"אסורות" שמצריכות אישור מיוחד כדי לטוס אליהן, ועד למדינות עם אזהרת מסע • בחודש האחרון נכנסו לישראל 363 אלף איש ואישה בכל תחנות הגבול, ואחוז המאומתים מבין הנכנסים עמד על 0.12%
"אינדיאנה ג'ונס הבת": היא מדענית וקומיקאית, והיא כותבת ספר על לחיצות ידיים

Globes 

המדענית והקומיקאית הבריטית אלה אל-שמאחי גדלה במשפחה מוסלמית שהיגרה מתימן ובסביבה שלא האמינה בתורת האבולוציה • בראיון לגלובס היא מספרת על הפיכתה ל"אינדיאנה ג'ונס הבת" ועל הבחירה לנצל את תקופת הקורונה לכתיבת ספר דווקא על ההיסטוריה של לחיצת ידיים

Moscow.media


Персональные новости

Russian.city

Знакомства онлайн
Частные объявления


На месте старой туберкулезной больницы в Подольске появится зона отдыха
Новости спорта


Загрузка...


США в борьбе с Китаем перестали доверять европейским союзникам по НАТОЗагрузка...


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

А может оно и лучше,

Более 100 DDоS-атак обрушилось на сервис по наблюдению за онлайн-выборами

Завод "Renault Россия" задерживает отгрузку автомобилей

На Заречной машины попадают в «ловушку»: водители не замечают ям

Музыкальные новости

GlobalCheck: ряд российских операторов заблокировал сервис Google Docs

Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале

Eco-friendly приложения в AppGallery

17 сентября в России стартует просветительская акция #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ

Новости России

Архивные снимки из 90-х (13 фото + 2 видео)

Победа будет за нано. Как работают новые лекарства от рака

Американский генерал Хайтен признал невероятную мощь российской армии

Юные музыканты Колымы могут принять участие в XIII Международном конкурсе Гран-при «Золотые таланты»

Экология в России и мире

Демограф Устин Чащихин объяснил, почему Путин и Единая Россия не решили демографическую проблему в России

В шоу «Новые танцы» на ТНТ выступит танцовщица из Казани

13 сентября компания Mary Kay® отметила день рождения: 28 лет в России и 58 лет в мире!

Россиянам представили полный список регионов РФ с обновленными ограничениями по коронавирусу

Спорт в России и мире

Мария Шарапова восхитила нежным образом на балу Met Gala 2021

Победитель US Open Медведев был рад поздравлениям Путина

Медведев обратился к своей команде после победы на Открытом чемпионате США

Медведев: ближайшая цель - Кубок Дэвиса, у России одна из лучших команд в мире

Moscow.media

После дождя несет папа на плечах ребенка лет трёх...

Свято-Успенский женский скит-подворье.

Новый звук от компании Edifier: три модели наушников от легендарного бренда

Демограф Устин Чащихин объяснил, почему Путин и Единая Россия не решили демографическую проблему в России


Загрузка...