123ru.net
World News in Vietnamese

Truyền thông đưa tin Hoa Kỳ ép Nhật Bản đàm phán với Liên Xô

06
Truyền thông đưa tin Hoa Kỳ ép Nhật Bản đàm phán với Liên Xô

Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ trong những năm 1950 gây áp lực với Nhật Bản và phản đối bất kỳ sự nhượng bộ nào từ phía Tokyo trong đàm phán với Liên Xô về việc khôi phục quan hệ ngoại giao và vấn đề lãnh thổ, tờ Asahi viết, có dẫn tài liệu được giải mật của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Комментарии для сайта Cackle
123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.