123ru.net
World News in Vietnamese

Có thể giữ trong cả năm: ở Hoa Kỳ bắt đầu bán táo "bất tử"

012
Có thể giữ trong cả năm: ở Hoa Kỳ bắt đầu bán táo

Loại táo khác thường, có vị chua- ngọt, thu được bằng cách lai tạo giữa hai loại Honeycrisp và Enterprise. Quả lai với tên gốc WA38 được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Washington - đã dành 22 năm và 10 triệu đô la cho việc này.

Комментарии для сайта Cackle
123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.