123ru.net
World News in Vietnamese

Gần một nửa dân số Mỹ ủng hộ luận tội ông Trump

04
Gần một nửa dân số Mỹ ủng hộ luận tội ông Trump

Gần một nửa số người được hỏi ở Hoa Kỳ ủng hộ thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, được đưa ra bởi đảng Dân chủ tại Hạ viện. Dữ liệu này được lấy trong cuộc khảo sát, thực hiện bởi tờ The Hill và công ty nghiên cứu HarrisX.

Комментарии для сайта Cackle
123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.